<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->html.et_fb_desktop_mode #main-header, html.et_fb_preview_active #main-header, html.et_fb_desktop_mode #top-header, html.et_fb_preview_active #top-header, html.et_fb_desktop_mode #main-footer, html.et_fb_preview_active #main-footer {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: none!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

Telefon

03 544 35 89

E-pošta

info@dermasan.si

info@dermasan.si  |   03 544 35 89

Obvestilo pacientom

 1. Ambulanta
 2. Obvestilo pacientom
 • Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP (Uradni list RS, št. 15/08 z dne 11.2. 2008),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6.10. 2017)
 • 15.b člen:

  (2) Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski člam lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

  (3) Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna lista preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neupravičeno odsoten. Rok iz prejšnega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

  Pin It on Pinterest