Telefon

03 544 35 89

E-pošta

info@dermasan.si

info@dermasan.si  |   03 544 35 89

Dermatološka ambulanta bo zaprta od 24.06.2019 do vključno 03.07.2019

OBVEŠČAMO VAS , DA BO DERMATOLOŠKA AMBULANTA ZAPRTA OD 24.06.2019 DO VKLJUČNO  03.07.2019.

Pin It on Pinterest